Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 17 ta’ Frar 2019

Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena

 

 1. Għada (it-Tnejn), infakkru l-401 Sena mit-Twaqqif tal-Parroċċa.
 2. Għada (it-Tnejn), kif ukoll it-Tlieta, l-Erbgħa, l-Ħamis u nhar is-Sibt infakkru
  id-Dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes, fis-6pm tingħad it-talba tar-Rużarju
  u fis-6:30pm Quddiesa.
 3. Nhar it-Tnejn u nhar il-Ħamis l-Uffiċċju Parrokjali ser ikun magħluq.
 4. Nhar it-Tlieta, ser jiġi organizzat Buffet Breakfast ġewwa San Antonio Hotel,
  fl-okkażjoni ta’ Jum il-Parroċċa. Biljetti jinkisbu mingħand il-helpers u mis-
  sagristija.
 5. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir Adorazzjoni Ewkaristika, li tkun
  immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
 6. Nhar il-Ħamis li ġej, fis-7:15pm, fil-Museum tas-Subien, ser issir laqgħa għal
  ġenituri li wliedhom ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma ta’ l-Isqof
  f’Novembru li ġej.
 7. Nhar il-Ħadd, 24 ta’ Frar, fil-10am, ser issir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-
  okkażjoni ta’ Jum il-Qrendi.
 8. It-Tnejn 4 ta’ Marzu, ser jiġi organizzat Party għat-tfal tal-Karnival. Biljetti
  jinkisbu mingħand il-helpers u mis-sagristija.