Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 12 ta Novembru 2017

It-32 Ħadd ta Matul is-sena

 

1. Nhar it-Tnejn u l-Ħamis, l-uffiċċju Parrokjali ser ikun magħluq peress li l-
Kappillan ser ikun qiegħed jagħmel irtir ta’ ġimgħa. Ħaġa sabiħa li nitolbu
għalih.

2. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir adorazzjoni ewkaristika.

3. Nhar il-Ġimgħa li ġej ser issir l-Assemblea Parrokjali. Waqt l-Assemblea ser
nitkellmu fuq it-tema li tolqot lill-familja kollha: It-Tfal: il-preżent u l-futur
tal-Parroċċa. Kulħadd hu mistieden, b’mod speċjali dawk li għandhom
uliedhom jattendu l-Katekiżmu.
Għaldaqstant, il-quddiesa ta’ nhar il-Ġimgħa filgħaxija tas-6.30pm, ser issir
fiċ-Ċentru Pastorali. Wara nkompli bl-Assemblea Parrokjali.

4. Fil-quddies tas-Sibt filgħaxija, fix-xahar ta’ Novembru, qed noffru quddies
skont l-intenzjonijiet ta’ dawk kollha li tixtiequ li nitolbu għalihom. Għal dan
l-għan fuq l-artali tal-ġnub qed inħallu l-formoli sabiex tkunu tistgħu tiktbu l-
intenzjonijiet tagħkom.

5. Nhar il-Ħadd li ġej, mit-3pm ’il quddiem, fiċ-Ċentru Pastorali ser isir
Afternoon Tea b’risq il-Parroċċa. Biljetti jinkisbu mis-sagristija u mingħand
il-helpers.

6. Qed nistiednu t-tfal biex jieħdu sehem fil-kor tat-tfal li ser jitwaqqaf għall-
okkażjoni ta’ lejlet il-Milied. Dawk li huma interessati huma mitluba jħallu
isimhom u n-numru tat-telefon fis-sagristija. Inħeġġu t-tfal jieħdu sehem.

7. Il-ġabra speċjali tal-weekend li għadda u xi donazzjonijiet li ngħataw għall-
kalamita tal-knisja laħqet is-somma ta’ €1,278. Grazzi tal-ġenerożità
tagħkom.