Notices

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IR-RABA’ ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

29 – 5 ta’ FRAR 2023

 

 1. Il-ġimgħa d-dieħla jkomplu ż-żjajjar fid-djar. It-Tlieta jsiru ż-żjajjar fis-Sqaq
  il-Mitħna, Triq l-Imqabba, u Triq is-Siġġiewi. Il-Ħamis Triq il-Fulija, Triq il-
  Vjatku, u l-Pjazza tal-Ħniena. Iż-żjajjar jibdew fl-4.00pm. Tkun ħaġa tajba li
  min jixtieq li ngħaddi għandu, jibgħatli messaġġ.
 2. It-Tnejn issir laqgħa għall-katekisti fis-7.15pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.
 3. Il-Ħamis se ssir adorazzjoni b’talb għall-qdusija tas-saċerdoti u għal aktar
  vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat fis-6.30pm. Wara jkun
  hemm quddiesa animata mis-Seminaristi.
 4. Ħarġet l-iskeda tal-qari tal-letturi. Dawk li ma tirċevuhiex online, tistgħu
  tiġbru kopja mis-sagristija.
 5. Ser issir ħarġa tal-parroċċa nhar l-Erbgħa 15 ta’ Far fejn ser ikollna buffett
  breakfast bit-tombla, San Antonio Hotel. Nibdew bil-quddiesa fil-lukanda
  stess. Biljetti mingħand il-helpers jew mis-sagristija.
 6. Ser isir party tal-karnival għat-tfal nhar is-sibt 18 ta’ Frar bejn it-3.00 u s-
  6.00pm fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers, mis-
  sagristija.
 7. Matul ix-xahar ta’ Frar ser jintlaqgħu applikazzjonijiet online għad-dħul fl-
  iskejjel tal-knisja. Għal iktar informazzjoni tistgħu tidħlu fuq il-website tad-
  djoċesi http://www.knisja.mt u kklikkja fuq Skejjel tal-Knisja.