Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 13 – 20 ta’ Ottubru 2019

It-27 Ħadd ta’ Matul is-Sena

 

1. Il-ġabra speċjali li saret il-weekend li ghadda ghal bzonnijiet tal-manutenzjoni tal-Knisja kienet ta’ €485.61. Grazzi tal-generozita taghkom.

2. Il-Hadd li gej issir il-gabra specjali ghall-bżonnijiet tal-missjoni.

3. Il-Kunsill Lokali javża li t-tilqima kontra l-influwenza għal dawk li nkitbu għaliha fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali ser tingħata bejn it-Tnejn 21 u l-Erbgħa 23 t’Ottubru. It-tilqima se tingħata t-Tnejn bejn is-1pm u l-4pm, filwaqt li t-Tlieta u l-Erbgħa ser tingħata bejn it-8am u l-11:30am u l-4pm u s-6pm. Min jixtieq aktar dettalji jista’ jkellem lill-Kunsill Lokali.

4. Nhar it-Tlieta ser isir il-hasil tal-knisja. Napprezzaw l-għajnuna ta’ kull min jista’ jiġi jagħti daqqa t’id.

5. Nhar is-Sibt li ġej terġa tibda ssir il-laqgħa tal-abbatini fit-8.30 am fil-knisja parrokkjali.

6. Illum (il-Ħadd) qed ikun hemm il-Mobile Blood Donation Unit fil-pjazza ta’ Ħal Safi, ħdejn il-Knisja Parrokkjali mit-8.30 am sas-1.00 pm. Haġa sabiħa li min ikun jista’ jagħti d-demm. Tinsews tiehdu magħkom l-ID magħkom.