Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 18 ta’ Awissu 2019

L-Għoxrin il-Ħadd Matul is-Sena

 

 1. Infakkru li kull nhar ta’ Tnejn, il-quddiesa ta’ filgħaxija qed tkun animata
  għat-tfal. Inħeġġu lill-ġenituri ħalli jġibu lil uliedhom għal din il-quddiesa.
  Infakkru li s-subien qed ikollhom mużew regolari, fejn qed ikollhom diversi
  attivitajiet sajfin, filwaqt li l-bniet qed ikollhom kull nhar ta’ Tlieta bejn l-
  4.30pm u l-5.30pm. Importanti li t-tfal jattendu.
 2. Nhar il-Ħamis niċċelebraw il-Festa Liturġika ta’ Marija Reġina u l-Ottava
  tal-Assunta. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsir id-dħul tal-istatwa ta’ Santa
  Marija fin-niċċa; wara ssir ir-repożizzjoni tar-relikwa u nispiċċaw bil-Barka
  Sagramentali.