Notices

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IS-SITTA U GĦOXRIN ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

25 – 2 ta’ OTTUBRU 2022

 1. (Illum) Il-Ħadd qed nagħtu bidu għas-sena kateketika permezz tal-
  quddiesa fit-8.30am. It-tfal minn Year 2 il-fuq, u l-ġenituri huma mistiedna
  sabiex tattendu.

 2. (Illum) Il-Ħadd qed niċċelebraw il-festa ta’ San Mattew. Filgħodu ser issir
  quddiesa fil-kappella ta’ San Mattew fl-10.00am.

 3. (Illum) Il-Ħadd, is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistieden lil
  kulħadd sabiex nersqu u nagħtu d-demm għall-benefiċċju ta’ tant pazjenti
  rikoverati fl-isptarijiet ta’ Malta u Għawdex. Il-mobile blood donation unit
  ser tkun quddiem il-knisja parrokkjali ta’ Ħal Safi mit-8.30 sas-1.00pm.
  Importani li wieħed jiehu miegħu l-karta tal-identità kif ukoll maskra.

 4. Il-Ħamis se ssir quddiesa fil-Bażilika ta’ Kristu Re Raħal Ġdid, fl-okkażjoni
  tal-Jum Dinji tal-Anzjan fl-10.45am. Jekk hawn min hu interessat jista’
  jkellem lil xi ħadd mill-helpers jew lill-kappillan sabiex norganizzaw
  trasport.

 5. Ħarġet l-iskeda tal-letturi għax-xahar ta’ Ottubru. Dawk li ma tirċevuhiex
  permezz tal-imejl, tistgħu tiġbru kopja mis-sagristija.

 6. Għal min jixtieq jipprofondixxi aktar fuq il-ħajja nisranija, jew fis-servizz li
  jagħti fil-komunità, l-Istitut Formazzjoni Pastorali qed joffri ’il fuq minn 12 il-
  kors differenti. Għal min hu interessat jista’ jakkwista iktar informazzjoni
  mill-uffiċċju parrokkjali jew permezz tas-sit http://www.pfi.edu.mt.

 7.  

  Il-ġabra li saret il-Ħadd li għadda b’risq l-Art Imqaddsa kienet ta’ €450.
  Grazzi mill-qalb lil kulħadd.

 8. Il-Ħadd li ġej, nagħmlu l-ġabra speċjali tax-xahar ta’ Ottubru b’risq ir-
  restawr tal-knisja parrokkjali. Inħeġġiġkom sabiex inkunu ġenerużi.
  Sfortunatament, waqa’ xi ġebel mill-burdura tan-naħa ta’ wara tal-knisja
  fuq karozza, għalekk nappella sabiex meta jkun il-maltemp ma nħallux il-
  karozza fil-periklu.