Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 17 ta’ Ġunju 2018

Il-Ħdax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena

  1. Illum (għada) infakkru ‘Jum il-Missier’; fis-6pm issir quddiesa fiċ-ċimiterju għall-missirijiet mejtin. Navżaw li l-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx.
  2. Nhar l-Erbgħa, fid-9am, fiċ-Ċentru Pastorali ser issir quddiesa għan-nisa kollha, organizzata mill-Fergħa tal-Azzjoni Kattolika Nisa.
  3. Il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir adorazzjoni Ewkaristika li tkun immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
  4. Dawk it-tfal subien, li għamlu l-Ewwel Tqarbina u oħrajn minn 7 snin ’il fuq li jixtiequ jidħlu fil-Grupp tal-Abbatini, għandhom ikellmu lill-Kappillan jew jiġu għal-laqgħa li ssir apposta għalihom kull nhar ta’ Sibt fit-8.30am, fil-Knisja Parrokkjali.
  5. Il-weekend li ġej ser issir il-ġabra magħrufa bħala l-“Offerta ta’ San Pietru”. B’din il-ġabra nkunu qed nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.
  6. Filwaqt li l-ġabra speċjali li saret il-weekend li għadda għall-festa ta’ ġewwa tal-Madonna ta’ Lourdes laħqet is-somma ta’ €376, infakkru fl-envelopps tal-festa, li tistgħu tgħadduhom lil min iqassam il-fuljett ‘Flimkien’ jew iġġibuhom magħkom il-knisja. Tistgħu wkoll tagħtu d-donazzjoni tagħkom għall-festa lill-Kappillan, fejn tingħata irċevuta ma’ kull donazzjoni. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.