Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 16 ta’ Ġunju 2019

Trinità Qaddisa

 

 1. Għada (Illum) huwa Jum il-Missier. Fis-6.00pm ikun hemm Quddiesa fiċ-
  Ċimiterju tal-Parroċċa għall-missirijiet mejtin. Għaldaqstant, il-Quddiesa ta’
  filgħaxija ġewwa l-Knisja Parrokkjali ma ssirx.
 2. Nhar l-Erbgħa, fid-9am, ser issir il-ħasil tal-Knisja Parrokkjali. Napprezzaw
  ħafna lil dawk li jistgħu jiġu u jagħtu daqqa t’id.
 3. Nhar l-Erbgħa wkoll fil-5:30pm, fil-Knisja Parrokkjali ser issir Adorazzjoni
  mmexxija mis-Superjur Joe Fenech. Ħaġa sabiħa li nattendu.
 4. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir Adorazzjoni Ewkaristika, li
  tkun immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
 5. Nhar is-Sibt li ġej fis-6:00pm, 33 tifel u tifla mill-Parroċċa tagħna ser
  jirċievu s-Sagrament ta’ l-Ewwel Tqarbina. Nifirħulhom u nitolbu għalihom.
 6. Nhar il-Ħadd li ġej hija s-Solennità ta’ Corpus Christi. Fit-8.30am ikollna
  quddiesa bis-sehem tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina. Wara ssir
  purċissjoni Ewkaristika li tgħaddi mat-toroq tal-Qrendi. Inħeġġu lil kulħadd
  ħalli ningħaqdu flimkien u nimxu wara Kristu ħaj fl-Ewkaristija. Ħaġa sabiħa
  li nżejnu t-toroq minn fejn tgħaddi l-purċissjoni b’xi pjanti.
 7. Il-ġabra speċjali li saret il-weekend li għaddha għall-Festi Interni tal-
  Madonna ta’ Lourdes laħqet is-somma ta’ €407. Grazzi tal-ġenerożità
  tagħkom.