Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 21 t’ Ottubru 2018

Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena

 

 1. Illum qed niċċelebraw Jum il-Missjoni. Infakkru fl-envelopes tal-missjoni, biex
  jew tgħadduhom lil min iqassam il-fuljett jew iġġibuhom il-knisja. Ejjew inkunu
  ġenerużi ma’ ħutna l-missjunarji.
 2. Illum (Għada), mit-3pm ‘il quddiem, fiċ-Ċentru Pastorali, ser issir High Tea, b’risq
  il-parroċċa. Inħeġġukom biex tattendu.
 3. Il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn adorazzjoni Ewkaristika,
  mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
 4. Nhar il-Ġimgħa li ġej, fis-7.30pm, fil-Knisja Parrokkjali, is-Soċjetà Mużikali Santa
  Marija, ser ittella’ Oratorju bl-isem ‘Marija’. Dan hu parti miċ-ċelebrazzjonijiet
  tal-400 sena parroċċa.
 5. Il-Ħadd li ġej, fid-9.30am, fl-okkażżjoni tal-400 sena parroċċa, ser isir
  Pellegrinaġġ Marjan b’forma ta’ purċissjoni bl-istatwa ta’ Santa Marija. Matul il-
  Pellegrinaġġ tingħad it-talba tar-Rużarju u jitkanta kant Marjan. Il-Pelleġrinaġġ ser
  jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Parroċċa, Pjazza Santa Marija, Triq is-Suq,
  Triq il-Kbira, Triq is-Salvatur, Triq iż-Żurrieq, Triq Manwel Sciberras, Triq il-
  Punici, Triq Mikiel Ciantar, Triq Antonio Chircop, u Triq Rokku Buhagiar.
  Nhar il-Ħadd il-Quddiesa tal-10am issir fil-11.30am.
 6. L-Erbgħa 31 t’Ottubru, fil-Knisja Parrokjali ser tiġi organizzata katina ta’ Rużarju
  quddiem Ġesù Ewkaristija. Fis-sagristija hemm lista biex tagħżlu ħin u tiktbu
  isimkom biex tgħidu din it-talba quddiem Ġesù Ewkaristija.
 7. F’Jannar li ġej, il-Parroċċa tagħna ser torganizza l-Kors ta’ Kana. Dawk il-koppji
  għarajjes li jixtiequ jagħmlu dan il-kors fil-parroċċa tagħna jistgħu jiġu jibbukkjaw
  fl-Uffiċċju Parrokjali. Infakkru li l-postijiet huma limitati.
 8. Infakkru lil ġenituri/kustodji li għandhom uliedhom jattendu l-Katekiżmu kemm
  fiċ-Ċentru Pastorali kif ukoll fil-Museum tas-subien, li għandhom jiġu l-Uffiċċju
  Parrokkjali, sabiex jirreġistraw lil uliedhom għall-Katekiżmu.