Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 22 t’April 2018

Ir-4 Ħadd tal-Għid

  1. (Għada) Illum, fl-4pm, fil-Belt Valletta ser tiġi organizzata mixja favur il-Ħajja. L-Isqfijiet tagħna qed jistiednu lin-nies ta’ rieda tajba biex jissieħbu magħhom f’din il-manifestazzjoni li għandha skop wieħed: li l-ħajja tiġi mħarsa sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Din ser tibda minn ħdejn Kastilja.
  2. It-Tnejn (Għada), inkomplu bit-tberik tal-familji. Il-programm tat-tberik jinsab fuq in-notice board tal-parroċċa, kif ukoll fil-paġni tan-nofs tal-fuljett Flimkien. Kemm hi ħaġa sabiħa li l-familja kollha tkun miġbura għat-tberik!
  3. Nhar it-Tlieta, fid-9am, ser isir il-ħasil tal-Knisja Parrokkjali. Napprezzaw ħafna lil dawk li jistgħu jiġu u jagħtu daqqa t’id.
  4. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir adorazzjoni Ewkaristika, immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
  5. Il-Kap tal-iskola primarja tavża li qed tilqa’ applikazzjonijiet mingħand ġenituri ta’ wlied imwielda fl-2015 biex jidħlu fl-ewwel sena tal-Kindergarten f’Ottubru li ġej. Il-ġenituri għandhom jieħdu magħhom il-Karta tal-Identità.
  6. Infakkru li fl-okkażjoni tal-400 sena Parroċċa, lill-Isqof Mario Grech kif ukoll lill-Isqof Emeritus Pawlu Cremona tajniehom rigal tal-knisja parrokkjali fuq il-ħġieġ. Ħa nagħmlu sett bħalhom li ser ikun limited edition. Dawk li jixtiequ kopja għandhom ikellmu lill-Kappillan. Kopja ta’ dawn qiegħda fuq l-artal taċ-Ċintura.
  7. Il-ġabra speċjali li saret il-weekend li għadda għall-manutenzjoni tal-knisja laħqet is-somma sabiħa ta’ €645.