Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 21 ta’ Jannar 2018

It-3 Ħadd ta’ Matul is-Sena

 1. Għada (it-Tnejn), fil-Knisja Parrokkjali jkollna Lectio Divina bi preparazzjoni
  għal-liturġija tal-Ħadd li ġej.
 2. Nhar l-Erbgħa, mid-9am ’il quddiem, fiċ-Ċentru Pastorali ser jiġi organizzat
  Coffee Morning, b’risq il-Parroċċa. Biljetti jinkisbu mingħand il-helpers jew
  mis-sagristija.
 3. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna adorazzjoni Ewkaristika,
  immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
 4. Nhar il-Ġimgħa ser issir laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jagħmlu l-
  Ewwel Tqarbina f’Ġunju li ġej. Din il-laqgħa ser issir fil-Mużew tas-subien,
  fis-7.15pm. Il-ġenituri huma obbligati li jattendu.
 5. Bħala parti mill-attivitajiet li ser isiru fl-okkażjoni tal-400 sena parroċċa, il-
  Ġimgħa 16 ta’ Frar ser isir pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa ta’ Ġesù
  Redentur mill-Knisja Arċipretali taż-Żurrieq sal-Knisja Parrokkjali tagħna tal-
  Qrendi. Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ Ġesù Redentur għandhom jieħdu
  l-applikazzjoni mis-sagristija. Applikazzjonijiet jagħlqu sad-9 ta’ Frar.