Notices

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IS-SITT ĦADD TAL-GĦID
22 – 29 ta’ MEJJU 2022

 

 1. Nhar l-Erbgħa ser issir quddiesa fl-okkażjoni ta’ jum it-twelid ta’ San Piju ta’
  Pietralcina fil-Knisja parrokkjali tas-SS Trinità, l-Marsa. Fil-5.30pm ikun
  hemm ir-rużarju, u fis-6.00pm l-quddiesa, barka sagramentali u l-bews tar-
  relikwa.
 2. Il-Ħamis ser issir laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jagħmlu l-Griżma tal-
  Isqof f’Novembru li ġej. Il-laqgħa issir fil-knisja parrokkjali u tibda fis-7.00pm.
 3. Bħalissa qed jitqassam il-Fuljett Flimkien permezz tal-posta. Wara waqfa
  mhux ħażin minħabba l-pandemija, l-fuljett Flimkien ingħata dehra ġdida u
  ser jibda jitqassam bieb bieb permezz tal-posta. Din hija inizjattiva li qed issir
  ma’ Malta kollha wara li ittieħdet deċiżjoni bejn il-Kappillani flimkien.
  Naturalment kull parroċċa tħallas l-ispejjeż involuti tan-numru ta’ fuljetti li
  jitqassmu u anke tal-posta.
 4. Illum il-Ħadd ser ikun hemm is-Servizz Nazzjonali tat-trasfużjoni tad-demm
  quddiem il-knisja parrokkjali ta’ Ħal Safi bejn it-8.30 u 1.00pm. Ħaġa sabiża
  min jista’ jagħti d-demm u tinsewx tiehdu magħkom il-karta tal-identità.
 5. Illum qed issir l-ewwel ġabra b’risq il-festa tal-Madonna ta’ Lourdes. Inkunu
  ġenerużi biex ngħinu fl-ispejjeż li jkun hawn fil-knisja fl-okkażjoni tal-festa.
  Tifhmu li l-ispejjeż għolew u għalhekk inħeġġeġ sabiex inkunu ġenerużi. It-
  tieni ġabra għall-festa tkun is-Sibt u l-Ħadd 11 u 12 ta’ Ġunju.