Notices

Notices (Avviżi)

It-22 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Nhar il-Ġimgħa, il-Knisja tiċċelebra t-twelid ta’ Marija, waħda mis-seba’ festi
tal-Madonna. Hi ħaġa sabiħa li nqaddsu l-ġurnata bil-quddiesa. Il-quddies
ikun bħal ta’ fost il-ġimgħa.

 

Nhar il-Ħadd li ġej niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Ħniena. Għalhekk il-
Ħamis, fis-6.00pm jitlaq pellegrinaġġ mill-Knisja Parrokjali sal-Kappella tal-
Madonna tal-Ħniena, li fih tingħad it-talba tar-Rużarju. Fis-6.30pm, issir
quddiesa fil-pjazza ta’ quddiem il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena. Navżaw
li dakinhar il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokjali ma ssirx.

 

Il-Ħadd, fl-10.00am, fil-Knisja Parrokjali, issir il-quddiesa tal-festa tal-
Madonna tal-Ħniena. Għal din il-quddiesa qed nistiednu b’mod speċjali lil
dawk il-koppji li kellhom tarbija ġdida tul din is-sena, fejn wara l-quddiesa
ssir il-preżentazzjoni tat-trabi lill-Madonna.

 

It-Tlieta 19 ta’ Settembru ser tiġi organizzata ġurnata għal Għawdex. Biljetti
mis-sagristija jew mingħand il-helpers.