Notices

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IT-TIENI ĦADD MATUL IS-SENA
17- 24 ta’ Jannar 2021

 1. It-Tnejn issir il-laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jagħmlu l-Praċett din is-
  sena. Il-laqgħa se ssir fil-knisja parrokkjali nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar fis-
  7.00pm.
 2. Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Insara kollha biex jiehdu l-vaċċin tal-Covid-19,
  kif għamel huwa stess fil-ġranet li għaddew. L-Awtoritajiet tas-Saħħa jixtiequ
  jfakkru li fil-jiem li ġejjin, l-anzjuani ser jirċievu ittra bl-appuntament sabiex
  jiehdu dan il-vaċċin u b’hekk inkunu qed inħarsu saħħitna u niehdu ħsieb
  xulxin. Nappellaw lill-anzjani kollha sabiex jattendu għall-appuntament li
  jingħataw u biex ħadd ma jitlef iċ-ċans tiegħu. Dawk li ma jridux jiehdu l-
  vaċċin għandhom iċemplu fuq in-numru 145 biex javżaw lill-Awtoritajiet tas-
  Saħħa.
 3. Kif kont ktibt, fuq il-fuljett li qassamna f’kull dar, fil-bidu ta’ din is-sena, qed
  nippjanaw biex nikru parti miċ-Ċentru Parrokkjali, biex noħolqu spazju għal
  Child Care Centre. Għaldaqstant, qed noħorġu Espressjoni ta’ Interess għal
  dawk li jixtiequ jesploraw din l-inizjattiva. Min huwa nteressat, jista’ jiġbor
  kopja ta’ din l-Espressjoni ta’ Interess mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mis-
  Sagristija, sa mhux iktar tard minn nhar is-Sibt, 30 ta’ Jannar 2021.