Notices

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

SOLLENITÀ TA’ TRINITA QADDISA

4 – 11 ta’ ĠUNJU 2023

 

 1. Illum qed issir il-ġabra speċjali tax-xahar ta’ Ġunju b’risq ir-restawr tal-
  knisja parrokkjali. Inkunu ġenerużi.

 2. It-Tnejn isir il-ħasil tal-knisja. Napprezzaw kull min jista’ jgħin.

 3. It-Tlieta u l-Ħamis se jsir ħin għall-qrar għat-tfal u l-ġenituri li wliedhom ser
  jagħmlu l-ewwel tqarbina. Il-qrar isir hawn fil-knisja bejn l-4.30 u s-6.00pm.

 4. Il-Ġimgħa ssir l-Adorazzjoni tal-ewwel ġimgħa tax-xahar wara l-quddiesa
  ta’ filgħaxija.

 5. Is-Sibt li ġej niċċelebraw l-ewwel tqarbina lil numru ta’ tfal mill-parroċċa
  tagħna. Il-qudies tal-praċett ser ikun fil-11.00am u fis-6.00pm. Tifhmu li
  dak in-nhar il-knisja tkun riservata għall-familjari tat-tfal li ser jagħmlu l-
  praċett.

 6. Il-Ħadd li ġej niċċelebraw il-festa ta’ Corpus Domini. Filgħodu jkollna l-
  purċissjoni wara l-quddiesa tat-8.30am. Ilkoll mistiedna biex nieħdu
  sehem.

 7. Nitlob lil dawk li tqassmu l-fuljetti, sabiex tiġbruh mis-sagristija ħalli tkunu
  tistgħu tqassmuh.

 8. Il-ġabra li saret il-ġimgħa l-oħra b’risq il-festa tal-Madonna ta’ Lourdes
  kienet ta’ €498. Grazzi mill-qalb tal-ġenerożita tagħkom.

 9. Qed norganizzaw ġita ta’ tlett ijiem l-Italja bejn is-7 u d-9 ta’ Lulju. Fosthom
  ser inżuru Montecassino, Benevento, Pompei, Caserta, Subbiaco, Frascati

  u l-istabbiliment kummerċjali Da Vinci. Min jixtieq jibbukkja jista’ jagħmel
  dan fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tnejn bejn l-4.30 u s-6.00pm jew nhar ta’
  Sibt bejn id-9.30 u l-11.00am. Min hu nteressat jista’ anke jiġbor programm
  tal-ġita mis-sagristija.

 10. Qed jinġabru fondi b’risq proġett fit-Turkija fejn kien sar it-terremot u
  nbnew it-tined mill-Maltin, sabiex jiġu nstallati coolers fihom. Dawn il-
  coolers se jiġu nstallati mill-Maltin stess u jiswew €300 il-wieħed. Tkun
  ħaġa sabiħa li bħala parroċċa niġbru l-fondi sabiex inħallsu mqar wieħed
  minn dawn il-coolers. Min jixtieq jagħti donazzjoni, jista’ jagħmel dan fis-
  sagristija jew fl-uffiċċju parrokkjali.