Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IT-TIENI ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 19-26 ta’ Jannar 2020

 

  1. (Illum) Is-Sibt qed norganizzaw l-ikla annwali tal-parroċċa l-Victoria Hotel tas-Sliema. Biljetti sa nhar l-Erbgħa mingħand il-helpers u mis-sagristija jew mill-uffiċċju parrokkjali. Nitilqu fis-7.15pm mil-pjazza.

 

  1. (Illum) Il-Ħadd niċċelebraw is-Sagrament tal-Magħmudija fil-quddiesa tal-10.00am.

 

  1. Illum qed nagħtu għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara, bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar, organizzata mill-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana. Inħeġġiġkom sabiex inżommu din l-intenzjoni fit-talb tagħna, b’mod partikulari matul din il-ġimgħa.

 

  1. It-Tnejn issir il-laqgħa tal-Irġiel fis-7.15pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

 

  1. It-Tnejn jiltaqgħa l-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali fis-7.15pm fid-Dar tal-Komunita.

 

  1. Ninfurmakhom li d-donazzjonijiet għall-orgni li ser nixtru sa issa laħqu s-somma sabiħa ta’ €2,480. Naturalment għad fadal x’niġbru, u għalhekk inħeġġeġ lil kull min jista’ biex nagħtu s-sehem tagħna mill-aħjar li nistgħu. Dejjem nirringrazzjakhom mill-qalb tal-ġenerożita tagħkom.