Notices

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

ID-DISGĦA U GĦOXRIN ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

18 – 25 ta’ Ottubru 2020

 

  1. (Illum) Il-Ħadd qed nagħmlu l-quddiesa tat-8.30am, fil-bidu tas-Sena tad-Duttrina għat-tfal li din is-sena qedgħin Year 4 fl-iskola. Għal-Ħadd li ġej nistiednu lit-tfal li qedgħin Year 5. 
  2. Il-ġimgħa d-dieħla tkompli d-duttrina għat-tfal kollha, inkluż is-subien iż-żgħar li issa se jibdew huma wkoll jattendu fil-Museum tas-Subien. 
  3. Il-Kunsill Lokali javża li kull nhar ta’ Tnejn u Tlieta għal-ħmistax li ġejjin ser tkompli tingħata t-tilqima kontra l-influwenza fil-Berġa tal-Qrendi, fil-binja tal-Kunsill Lokali. Nhar ta’ Tnejn it-tilqima ser tingħata filgħaxija, bejn in-nofs siegħa u l-erbgħa u nofs filwaqt illi t-Tlieta ser tingħata fil-għodu bejn it-tmienja u nofsinhar. Għal din it-tilqima huma intitolati l-adulti kollha. Importanti li tieħdu magħkom il-karta tal-identità kif ukoll tintlibes maskra jew visor.
  4. (Illum) il-Ħadd se jkun hemm il-Mobile Unit tas-Servizz tal-għoti tad-demm quddiem il-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba. bejn it-8.30 u s-1.00pm. Ħaġa sabiħa, u inħeġġu li min jista’ jagħti d-demm. 
  5. Illum qed niċċelebraw Jum il-Missjoni, filwaqt li nitolbu għall-ħidma tal-Knisja li titwettaq permezz tal-Missjunarji madwar id-dinja kollha, ngħinuhom ukoll mill-aħjar li nistgħu fid-donazzjonijiet tagħna. Għalhekk il-ġarba tal-quddiesa se tmur b’risq il-Missjoni. Inkunu ġenerużi.