Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 21 ta’ April 2019

L-Għid il-Kbir – Il-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

 

 1. Illum (Għada), Illum, fit-8.30am ikollna Quddiesa aminata mit-tfal tal-Parroċċa fejn wara jsir it-Tberik tal-Figolli u l-Easter Eggs. Imbagħad fl-10.00am ikollna Quddiesa u wara nagħtu bidu għall-Kwaranturi fejn ikollna lil Ġesù Ewkaristija espost sal-
  quddiesa ta’ filgħaxija. Fit-3pm, ser tiġi organizzata adorazzjoni mmexxija mill-
  Grupp tal-Ħniena Divina.
 2. It-Tnejn (Għada) huwa it-Tieni Jum tal-Kwaranturi li jibdew mit-8.00am sal-
  Quddiesa ta’ filgħaxija. Fit-8am adorazzjoni organizzata mill-Azzjoni Kattolika,
  fl-10am adorazzjoni mmexxija mil-Leġjun ta’ Marija, u fit-3pm, adorazzjoni tal-
  Ħniena Divina.
  Fil-5.30pm jibda l-Pellegrinaġġ tal-Ħniena Divina mill-Kappella tas-Salvatur sal-
  Knisja Parrokkjali, immexxi minn Fr Antoine Borg, Direttur ta’ Radju Maria.
  Wara, fis-6.30pm ikun hawn Quddiesa kkonċelebrata u wara ħin ta’ adorazzjoni
  quddiem Ġesù Ewkaristija.
 3. Nhar it-Tlieta, nkomplu l-Kwaranturi sas-6pm, fejn Ġesù Ewkaristija jkun espost
  għal qima tagħna. Fit-8am, adorazzjoni mmexxija mill-Kappillan, u fit-3pm,
  adorazzjoni mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Imbagħad fis-6.00pm issir
  Quddiesa Kantata u wara Purċissjoni Ewkaristika madwar it-toroq tal-Parroċċa.
  Inħeġġu lil kulħadd ħalli ningħaqdu flimkien u nimxu wara Kristu ħaj fl-
  Ewkaristija: xhieda ta’ dak li nemmnu.
 4. Minn nhar l-Erbgħa jkompli t-Tberik tal-Familji. Il-programm tat-tberik jinsab fuq
  in-notice board tal-Parroċċa, kif ukoll fil-paġni tan-nofs tal-fuljett Flimkien.
  Kemm hi ħaġa sabiħa li l-familja kollha tkun miġbura għat-tberik.
 5. Nfakkru li nhar il-Ħadd li ġej, hija l-Festa tal-Ħniena Divina. Fil-5pm, ikollna r-
  Rużarju, fil-5.30pm adorazzjoni u fis-6.30pm ikollna l-Quddiesa tal-Ħniena
  Divina.
 6. F’isem il-Kappillan u Mons Dun Manwel Agius u f’isem il-Kunsill Pastorali
  Parrokkjali, nawguralkom l-Għid it-Tajjeb lil kulħadd.