Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN 08-15 ta’ Marzu 2020

 

  1. (Illum) Il-Ħadd niċċelebraw is-Sagrament tal-Magħmudija fil-quddiesa tal-10.00am.
  2. L-Erbgħa jsir il-ħasil tal-knisja. Napprezzaw kull min jista’ jagħti daqqa t’id. 
  3. Nhar is-Sibt li ġej issir il-laqgħa ta’ talb għall-qdusija tal-Kleru. Il-laqgħa tibda bil-quddiesa fit-8.00pm u tibqa’ sejra bl-adorazzjoni sal-10.00am. 
  4. Nhar is-Sibt ukoll, l-Ufficcju Missio (l-Ufficcju Missjunarju) ser jorganizza maratona fuq l-istazzjonijiet ewlenin tat-television bejn 12.00 am – 12.00 pm bl-ghan  li jingabru fondi ghax-xandir tal-evangelju, formazzjoni tas-seminaristi u tfal u diversi progetti ohra fl- artijiet tal-missjoni.
  5. Dwak il-persuni li jixtiequ jerfgħu fil-vara tad-duluri waqt il-purċissjoni, nhar il-Ġimgħa 3 ta’ April filgħaxija jistgħu jinkitbu fis-sagristija jew fl-uffiċċju parrokkjali. Importanti li wieħed jingħaqad fi grupp ta’ tlieta u jingħataw id-dettalji tagħhom. 
  6. Peress li din is-sena hija s-sena ddedikata minn Nazzjonijiet Uniti lill-infermiera u l-qwiebel (nurses u midwives), ħsibna li din is-sena l-persuni li jintgħażlu għal ħasil tar-riġlejn nhar Ħamis ix-Xirka, jkunu relatati ma’ dan is-suġġett. Għaldaqstant, qiegħed nistieden lil kull min jaħdem f’dan il-qasam u huwa nteressat sabiex jinfurmani. 
  7. Din is-sena t-tberik ser isir filgħodu u filgħaxija, għajr nhar ta’ Ġimgħa meta jsir filgħaxija biss minħabba li filgħodu jkolli t-tqarbin tal-morda. Naturalment, min ikun jista’, jbierek filgħodu, bħal anzjani u min ma jaħdimx, min ma jkunx id-dar filgħodu jista’ jbierek filgħaxija. Ser ngħaddi mill-istess triq kemm filgħodu u kemm filgħaxija biex min ma jkunx hemm filgħodu nerġgħu nħabbtulu filgħaxija. Għal dan il-għan għandi bżonn imqar persuna kuljum li tkun tista’ tħabbat il-bibien qabli, u anke tieħu nota ta’ min ma jkunx bierek filgħodu, biex imbagħad nerġgħu ngħaddu filgħaxija. Min jista’ jgħin, imqar darba f’ġimgħa nitolbu javviċinani.