Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA – 9 ta’ Diċembru 2018

It-2 Ħadd tal-Avvent

 

 1. Għada (it-Tnejn), wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, fil-Knisja Parrokkjali jkollna l-
  ‘Lectio Divina’. Ejjew f’dan l-Avvent insibu ħin u nkunu midħla aktar tal-Kelma
  t’Alla.
 2. Nhar il-Ħamis, bħala parroċċa ser norganizzaw ġurnata għall-Għawdex. Biljetti
  mis-sagristija jew mingħand il-helpers. Tħallux għall-aħħar għax il-postijiet
  limitati.
 3. Il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir adorazzjoni ewkaristika.
 4. Nhar is-Sibt, nibdew in-Novena tal-Milied, u li ser tkun animata għall-familji.
  Kemm hi ħaġa sabiħa li matul in-Novena tal-Milied nuru solidarjetà ma’ familji li
  huma fil-bżonn. Fil-knisja ser ikun hemm kaxxi biex titfgħu prodotti tal-ikel li ser
  jingħataw lil familji fil-bżonn.
 5. Il-Ħadd, qed nistiednu liż-żgħażagħ tal-Parroċċa biex jieħdu sehem fil-quddiesa
  tas-6.30pm; qed nistiednu wkoll lil dawk l-istudenti li ggradwaw f’din is-sena,
  kemm mill-Università, kif ukoll mill-MCAST. Għalhekk, jekk intom iggradwajtu
  jew tafu lil xi ħadd li ggradwa, wara l-quddiesa tistgħu tidħlu fis-sagristija u
  tħallulna d-dettalji tagħkom jew tagħhom.
 6. Bħal kull sena fil-ġranet tal-Milied narmaw bil-ponzjetti. Dawk li jixtiequ jħallsu
  xi ponzjetta, jistgħu jidħlu fis-sagristija u jagħtu d-donazzjoni tagħhom.
 7. Bħalissa, fuq iz-zuntier tal-knisja, l-Grupp tal-Abbatini qed jorganizza Cake Sale u
  bejgħ ta’ ponzjetti, b’risq id-Dar tal-Providenza. Ejjew nieqfu u nixtru xi ħaġa
  tajba u fl-istess ħin inkunu ġenerużi ma din id-Dar.
 8. Is-Sibt 12 ta’ Jannar 2019, ser issir l-ikla annwali tal-Parroċċa. Nitolbukom biex
  tħallu din id-data libera. Dettalji iktar ’il quddiem.
 9. Il-ġabra speċjali tal-weekend li għadda kif ukoll xi donazzjonijiet li ngħataw għall-
  manutenzjoni tal-knisja laħqet is-somma ta’ €536. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.