Notices

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IT-TIENI ĦADD TAL-AVVENT
5 – 12 ta’ DIĊEMBRU 2021

 1. (Illum) il-Ħadd issir il-ġabra speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar b’risq il-
  proġett tar-restawr minn barra tal-Knisja Parrokkjali.
 2. Ser isir Bazaar fiċ-Ċentru Parrokkjali bejn nhar l-Erbgħa li ġejjin, sal-Erbgħa
  ta’ wara. Il-ħinijiet tal-Bazaar ikunu kuljum filgħaxija mill-4 sas-7. Fil-festi
  pubbliċi, u l-Ħadd jiġifieri fit-8, fit-12 u fit-13, jiftaħ ukoll filgħodu bejn id-9.00
  u nofs in-nhar. Napprezzaw li min għandu xi affarijiet li huma tajbin u
  nistgħu nbiegħom iġibhom ċ-Ċentru. Fil-bazaar issibu affarijiet ta’ stationary,
  affarijiet tad-dar, ħelu u xorb, kotba, pjanti, u affarijiet oħra.
 3. Nhar l-Erbgħa niċċelerbaw il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija Immakulata, l-
  Kunċizzjoni. Ħaġa sabiħa li nfittxu li nieħdu sehem fil-quddies li jkun fil-
  ħinijiet tas-soltu ta’ matul il-ġimgħa.
 4. Il-Kunsill Lokali jixtieq javża li bħalissa qiegħed jilqa’ donazzjonijiet ta’
  prodotti ta’ ikel sabiex jingħataw lill-Foodbank Lifeline Foundation. Min irid
  jista’ anke jġib l-ikel l-uffiċċju parrokkjali. Permezz ta’ dan l-ikel se nkunu
  qed ngħinu lil tant nies li jħossu ruħhom fil-bżonn.