Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

It-2 Ħadd tal-Avvent   8-15 ta’ Diċembru 2019

 

 

  1. Bħalissa qed jinbigħu xi punzietti minn fuq iz-zuntier, u anke mis-sagristija. Min jixtieq jista ’ wkoll joffri punzietta għat-tizjin tal-artal għal zmien il-Milied.

 

  1. It-Tlieta fil-għodu se jsir il-ħasil tal-knisja. Napprezzaw li jkun hawn min jgħin.

 

  1. It-Tlieta ssir il-laqgħa tal-irġiel fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.15pm.

 

  1. It-Tlieta fil-għaxija jiltaqgħa l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.15pm fl-uffiċċju parrokkjali.

 

  1. Il-Ħamis ikun hawn ħin ta’ adorazzjoni qabel il-quddiesa. Għalhekk ir-rużarju jibda fil-5.45pm, u mis-6.00pm sal-ħin tal-quddiesa jkun hawn l-adorazzjoni bil-barka sagramentali.

 

  1. Il-Ġimgħa se jsir kunċert bl-orgni fil-knisja parrokkjali, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill lokali u Reġjun Nofsinhar. Id-dħul huwa b’xejn, għalkemm jintlaqaw donazzjonijiet b’risq id-dar tal-providenza. Ser jiġu esegwiti għanjiet tradizzjonali tal-Milied. Wara l-kunċert se jkollna mince pies u mulled wine fuq iz-zuntier.