Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IS-SBATAX IL-ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 26 – 2 ta’ Awwissu 2020 

 

  1. It-Tnejn se ssir quddiesa fil-pjazza ta’ quddiem il-kappella ta’ Sant’Anna fis-6.30pm, fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Anna. Għaldaqstant, dak in-nhar ma’ jkunx hawn quddiesa fil-knisja parrokkjali. 
  2. Nhar ta’ Tlieta se tibda ssir laqgħa għat-tfal bniet li ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof. Il-laqgħa ssir fiċ-Ċentru Parrokkjali fil-5.00pm. 
  3. Nhar il-Ġimgħa se ssir laqgħa ta’ prova għat-tfal li ser jagħmlu l-Praċett fil-knisja. Fil-5.00pm ser jiltaqgħu t-tfal bniet, u fil-5.30pm t-tfal subien. Imbagħad mis-7.00 sat-8.00pm se jkun hawn il-qrar għall-ġenituri li wliedhom ser jagħmlu l-Praċett.  
  4. Is-Sibt u l-Ħadd li ġej ser isir il-Praċett fil-quddiesa tas-6.30pm. Tifhmu li dak in-nhar kemm is-Sibt filgħaxija, kif ukoll il-Ħadd filgħaxija l-knisja tkun riservata għall-familji li wliedhom ser jagħmlu l-Praċett. Madankollu, wieħed se jkun jista’ jsegwi l-quddiesa kemm fuq il-facebook tal-parroċċa, kif ukoll minn fuq iz-zuntier, fejn se jkollna screen apposta. 
  5. Il-Ħadd li ġej, 2 ta’ Awwissu se jkun hawn il-mobile Blood Donation Unit fil-Pjazza tal-Qrendi biex nistgħu nersqu u nagħtu d-demm. Dan inkunu nistgħu nagħmluh bejn it-8.30am u s-1.00pm. Infakkar biex min jattendi jippreżenta dejjem il-Karta tal-Identità.