Notices

Notices (Avviżi)

AVVIżI TAL-PARROĊĊA

IS-SEBA’ ĦADD TA’ MATUL IS-SENA 23-01 ta’ Marzu 2020

 

  1. (Illum) Il-Ħadd niċċelebraw Jum il-Qrendi. Il-quddiesa tal-10.00am tkun b’ringrazzjament lil Alla għal dawk kollha li jagħtu s-sehem tagħhom b’risq ir-raħal tagħna. 
  2. (Illum) Il-Ħadd ikollna t-tombla fiċ-Ċentru Parrokkjali mis-2.00pm il-quddiem. 
  3. It-Tnejn 24 ta’ Frar se jsir il-party tal-karnival għat-tfal fis-Sala taċ-ċentru Parrokkjali mis-2.00pm il-quddiem. 
  4. L-Erbgħa nagħtu bidu għaż-żmien tar-Randan Imqaddes. Fis-6.00pm ikollna l-pellegrinaġġ bir-Redentur mill-Kappella ta’ Santa Katerina għall-Knisja Parrokkjali. Meta naslu, tibda l-quddiesa li fiha niċċelebraw ir-rit tat-tqegħid tal-irmied fuq rasna. 
  5. Il-Ħamis issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. 
  6. Il-Ġimgħa ssir l-adorazzjoni tas-Salib Imqaddes wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. 
  7. Il-Ħadd li ġej, 1 ta’ Marzu, ser issir laqgħa għall-koppji hawn fil-knisja parrokkjali fil-11.00am. Il-Koppji kollha huma mistiedna sabiex tattendu. 
  8. Bħal nhar it-Tnejn ġimgħa jibda kors ta’ eżerċizzi għan-nisa filgħodu. Bħas-soltu dawn ikunu fid-9.30am.  
  9. L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku. Il-ktieb b’qoxra ħoxna (hard cover) se jinbiegħ €50, min jordnah qabel jieħdu bil-prezz ta’ €40. L-istess ktieb bil-qoxra ratba (soft cover) se jinbiegħ €30, iżda min jordnah qabel jieħdu bil-prezz ta’ €25. L-ordnijiet tistgħu tagħmluhom mis-sagristija jew mill-uffiċċju parrokkjali sat-8 ta’ Marzu. Il-ħlas isir mal-ordni.