FESTA TA’ CORPUS DOMINI

  Nhar il-Ħadd li ġej, 14 ta’ Ġunju niċċelebraw il-festa ta’ Corpus Domini. Fil-għodu ser issir il-Purċissjoni bħas-soltu imma b’xi differenzi. Ser jieħdu sehem numru ftit ta’ fratelli, u niex ma jistgħux jakkumpanjaw. Għaldaqstant nistedinkom sabiex issegwu l-purċissjoni mill-ġnub tat-toroq li minnhom ser tgħaddi l-purċissjoni. It-triq li minnhom ser ngħaddu hija dik tas-soltu, jiġifieri: Triq … Continue reading FESTA TA’ CORPUS DOMINI

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  Nhar is-Sibt, 13 ta’ Ġunju ser nerġgħu nibdew niċċelebraw il-quddies flimkien permezz tal-quddiesa ta’ filgħaxija fis-6.30pm. Imbagħad minn nhar il-Ħadd, il-quddies jerġa’ jibda jkun eżatt bħal qabel, jiġifieri nhar ta’ Ħadd filgħodu fis-6.00, fis-7.15, fit-8.30, u fl-10.00, u filgħaxija fis-6.30pm.   Għalkemm nieħdu gost narawkom u niċċelebraw il-fidi tagħna flimkien, madankollu l-Isqfijiet tagħna, fuq … Continue reading AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Nota lill-Arciprieti u l-Kappillani rigward il-funerali

Nota lill-Arciprieti u l-Kappillani rigward il-funerali B’zjieda mad-direttivi rigward il-funerali, fid-dawl tal-pariri moghtija mill-awtoritajiet tas-sahha, meta s-sacerdot li jkun se jmexxi l-funeral jasal hdejn il-kamra mortwarja, hu ma jidholx fil-kamra mortwarja imma joqghod fil-karozza biex imbaghad jakkumpanja lill-mejjet/mejta sac-cimiterju fejn isir it-talb u t-tberik qabel id-difna. Grazzi. + Joseph Galea Curmi Isqof Awziljarju