Nota lill-Arciprieti u l-Kappillani rigward il-funerali

Nota lill-Arciprieti u l-Kappillani rigward il-funerali B’zjieda mad-direttivi rigward il-funerali, fid-dawl tal-pariri moghtija mill-awtoritajiet tas-sahha, meta s-sacerdot li jkun se jmexxi l-funeral jasal hdejn il-kamra mortwarja, hu ma jidholx fil-kamra mortwarja imma joqghod fil-karozza biex imbaghad jakkumpanja lill-mejjet/mejta sac-cimiterju fejn isir it-talb u t-tberik qabel id-difna. Grazzi. + Joseph Galea Curmi Isqof Awziljarju

Progett Strina 2020 – Orgni Ġdid ghall-Knisja Parrokkjali

Għeziez familji Qrendin, Kif naħseb ilkoll tafu, fil-knisja parrokkjali għandna orgni sabiħ tal-pajpijiet li qiegħed fuq wara tal-artal, in-naħa tax-xellug meta tħares lejn l-artal. Dan l-orgni ġie restawrat fl-2002 u jintuza l-iktar għal kunċerti, għalkemm anke kultant jintuza għall-quddies. Dan huwa orgni li nbena iktar minn mitejn sena ilu, u għalkemm għandu valur storiku imprezzabbli, … Continue reading Progett Strina 2020 – Orgni Ġdid ghall-Knisja Parrokkjali

​Tibqgħux spettaturi – L-Isqof Grech

  L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech qal li n-Nisrani jkun qed jonqos jekk jibqa’ spettatur quddiem id-dramma tal-umanità. Waqt Omelija li  għamel fl-400 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi, l-Isqof Grech qal li tingħata togħma qarsa lill-komunità parrokkjali jekk il-membri tagħha jkollhom l-atteġġjament ta’ spettaturi. Stqarr li l-komunità mnebbħa mill-fidi fi Kristu għandha tfittex li tagħmel proposti … Continue reading ​Tibqgħux spettaturi – L-Isqof Grech