​Tibqgħux spettaturi – L-Isqof Grech

  L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech qal li n-Nisrani jkun qed jonqos jekk jibqa’ spettatur quddiem id-dramma tal-umanità. Waqt Omelija li  għamel fl-400 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi, l-Isqof Grech qal li tingħata togħma qarsa lill-komunità parrokkjali jekk il-membri tagħha jkollhom l-atteġġjament ta’ spettaturi. Stqarr li l-komunità mnebbħa mill-fidi fi Kristu għandha tfittex li tagħmel proposti … Continue reading ​Tibqgħux spettaturi – L-Isqof Grech

Parish Priests

Parish Priests Aknowledgements: Mr. Anthony Bezzina Between the years 1823 and 1833 and between September 1836 and July 1840 the parish of Qrendi was administered by an Administrator instead of a Parish Priest. These Administrators were: Fr. Andrea Bonanno (from 1823 to 1829) Fr. John Baptist Zammit (from 1830 to 1831) Fr. Vincenzo Mariani was administrator … Continue reading Parish Priests