Nota lill-Arciprieti u l-Kappillani rigward il-funerali

Nota lill-Arciprieti u l-Kappillani rigward il-funerali

B’zjieda mad-direttivi rigward il-funerali, fid-dawl tal-pariri moghtija mill-awtoritajiet tas-sahha, meta s-sacerdot li jkun se jmexxi l-funeral jasal hdejn il-kamra mortwarja, hu ma jidholx fil-kamra mortwarja imma joqghod fil-karozza biex imbaghad jakkumpanja lill-mejjet/mejta sac-cimiterju fejn isir it-talb u t-tberik qabel id-difna.

Grazzi.

+ Joseph Galea Curmi

Isqof Awziljarju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s